Nikon 1 V1 オールドタイプ

a0304647_16515452.jpg

起動が遅い。操作が一眼レフと異なる。撮影後プレビューが切れない。気に入らない事は多々あるが、Nikon 1 V1は素晴らしいカメラだ。
by oblivion2077 | 2014-04-08 16:54
<< Nikon 1 V1の撮影作法 PENTAXの再生起爆剤 >>